EN

Stříbrný poklad z Moravského krasu

V Domě přírody Moravského krasu bude od 14. dubna 2017 
vystaven unikátní nález stříbrných mincí z území Moravského krasu. 
Datován je do druhé poloviny 13. století.
Hromadný nález obsahoval celkem 67 stříbrných mincí Přemysla Otakara II. 
a Václava II. z konce 13. století – moravské a české brakteáty a rakouské feniky.

Kolekce stříbrných mincí je ze sbírek Muzea regionu Boskovicka 
a bude přístupná v Domě přírody Moravského krasu do konce roku 2017.